Val 2021

Åbo svenska socialdemokraters kandidater i kommunalvalet 2021 är Camilla Kronqvist och Rickard Dahllund. Läs mer om kandidaterna på dessa sidor!