Styrelsen

Styrelsens uppgift är att se till att föreningens verksamhet motsvarar dess syfte. Konkret innebär det att styrelsen ansvarar för anordnandet av föreningens möten och evenemang, för politiska ställningstaganden och för föreningens ekonomi och representation.

Åbo svenska socialdemokrater r.f.:s styrelse 2022:

Ordförande
Marjo Österberg
marjo.osterberg(at)aland.net

Vice ordförande och webmaster
Camilla Kronqvist
ckronqvi(at)gmail.com

Sekreterare
Gustav Wickström
gustav.wickstrom(at)gmail.com

Kassör och medlemsregisteransvarig
Kai Alajoki
kai.alajoki(at)gmail.com

Styrelseledamot 
Birgit Schaffar-Kronqvist
birgit.schaffar(at)gmail.com

Styrelseledamot
Anita Tuominen
anita.tuominen(at)pp4.inet.fi