Camilla Kronqvist i kommunalvalet

Åbo svenska socialdemokrater har på sitt föreningsmöte 30.9.2020 valt Camilla Kronqvist till sin kandidat i kommunalvalet 2021. 

Camilla Kronqvist, 44, arbetar som universitetslärare i filosofi vid Åbo Akademi. Hon har två barn i skolåldern och är bosatt i Österås. Hon är engagerad i utbildningsfrågor, sociala frågor och miljöfrågor. Framför allt är social rättvisa viktigt för henne.

–  Politikens uppgift är att skapa förutsättningar för vanliga människor att leva goda och meningsfulla liv på ett hållbart sätt. Beslutsprocesserna i Åbo ska vara smidiga och möta invånarnas behov, till exempel vad gäller fastigheter för dagvård och skola, slår Kronqvist fast.