Om oss

Åbo svenska socialdemokrater är en svenskspråkig politisk förening som arbetar för en bättre och rättvisare framtid för alla. Åbo svenska socialdemokrater är en partiavdelning inom Finlands Socialdemokratiska Parti, SDP. Vi tillhör även partidistriktet Finlands Svenska Socialdemokrater, FSD.

Även om vi utgör en kanal för lokal påverkan och är intresserade av vad som sker i vår närmiljö, begränsar sig vårt tänkande inte enbart till Åbo och Svenskfinland. Vi agerar lokalt, men tänker globalt och dryftar lösningar på samtidens och framtidens problem. Behöver vi någon form av basinkomst? Håller dagens arbetsliv måttet? Hur ska vi förhålla oss till automatiseringen och robotiseringen av våra jobb? Går det att göra något åt klimatkrisen? Hur kan vi få asylpolitiken på rätt köl?

Det som ändå står i centrum för vår verksamhet är det lokala. Vi arbetar för att Åbo ska vara en stad där servicen fungerar på både svenska och finska, övriga språkgrupper ej att förglömma. Vi vill också utveckla stadsstrukturen hållbart och satsa på attraktiva former av kollektivtrafik. Vi säger nej till tvångsbolagisering och -privatisering av kommunala funktioner – det som är gemensamt ska förbli i gemensam ägo och demokratisk kontroll, utom räckhåll för riskkapitalister och skatteparadisbolag.

spc3a5rvagn-och-folkets-hus-red.jpg
Folkets hus i Åbo och tvåans spårvagn förevigade i en målning av Veikko Rautiainen (1968). Kanske det ännu kommer en dag då vi kan ta spåran till Folkets hus?